Iiro Jussila – digiajan proffa

Iiro Jussilan päällimmäinen intohimon kohde juuri nyt on asiakaskokemuksen leikillisyys, elämyksellisyys ja esteettinen puoli. Taustalla vaikuttaa muun muassa hallituksen puheenjohtajuus pelifirmassa, jossa tehdään töitä pitkälti oman intuition varassa. Iiro tuo tähän rinnalle tiedemaailman analyyttisen ajattelun, jolla tuote happotestataan eri näkökulmista ja varmistetaan, että syntyvä pelikokemus vastaa kohderyhmän arvopohjaa niin juonen, tarinan, grafiikan kuin älyllisten haasteidenkin osalta.

Iiroa kiinnostavat ihmiset ja yhteiskunta laajasti. Hän väittää, että asiakas jää johdon ja hallitusten ajattelussa liian usein katveeseen, jolloin kuva yrityksen todellisuudesta vääristyy. Parhaiten omistajien, hallituksen ja operatiivisen johdon työjako toimii usein perheyrityksissä, joissa ymmärrys alkuperäisestä palveluideasta ja -lupauksesta on imetty lähestulkoon äidinmaidosta ja toimintaa suunnitellaan jopa vuosikymmenten tähtäimellä.

Suomalaisia yrityksiä Iiro haastaa huomattavasti nykyistä rohkeampiin ratkaisuihin hallitusten henkilövalinnoissa. Nykymiehityksellä vaarana on yhden totuuden ajattelu ja peräpeiliin katsonen. Tarvitsemme mukaan näkökulmien kirjoa ja esimerkiksi diginatiiveja, joilla on vahva näppituntuma digitalisaation avaamiin globaaleihin markkinoihin.

Suomella on Iiron mukaan edellytykset valloittaa yhä suurempi siivu markkinoista, kun ymmärrämme asiakasta ja hänen tarpeitaan. Tällöin emme myy ”bulkkia”, vaikkapa elintarvikkeita – sieniä, marjoja, viljaa – vaan jotakin merkittävästi arvokkaampaa ja tuottavampaa, kuten puhtautta, ravintopitoisuutta ja tietoa tuotteen alkuperästä ja laadusta. Menestys vaatii meiltä kuitenkin nykyistä parempaa keskinäistä yhteistyötä ja vahvaa verkostoitumista myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Teksti: Seija Vennervirta

 

Jussila Iiro, KTT
– Customer Advocates on Board Project Advisor

Johtamisen ja organisoinnin professori. Iiro on tutkinut asiakasarvoa, yrittäjyyttä, omistajuutta ja hallintoa monista eri näkökulmista. Kiinnostuksen kohteena ovat olleet erityisesti mahdollisuusorientoitunut yrittäjyys eri muodoissaan sekä omistajien rooli ylimmän johdon yrittäjyyden edistäjinä. Iiro toimii aihepiirin puitteissa liikkeenjohdon ja hallinnon konsulttina ja valmentajana. Hänellä on myös omakohtaista kokemusta erilaisista hallintotehtävistä suurissa yrityksissä sekä omistajuudesta ja hallitustyöstä PK-sektorilla. Pelialan yrityksen hallituksen puheenjohtajana Iiro on tottunut siihen, että hallituksen kilpailustrategiset analyysit ja päätökset ovat tiiviisti kytköksissä pelaajien, eli kuluttajien kokemuksiin ja näiden tekijöihin.

Twitter @OTproffa