Onko Suomalaisissa yrityksissä osaavaa hallitustyöskentelyä?

Suomi on pulassa ja nostettava suosta yritysten avulla. Suomen hallitus ei pysty tähän yksin. Katse kohdistuu vääjäämättä yritysten hallituksiin. Tein pikaisen googlauksen muistinvirkistykseksi. Mistä yrityksen hallitukset vastaavatkaan? Pikaisesti näyttää siltä, että yrityksen hallitukset ovat vastuussa pääoman pysyvyydestä, voitontuottamisesta sekä johdon huolellisuudesta ja lojaliteetista. Tätä kautta yritysten hallitukset vastaavat myös siis riskeistä, johdon valinnasta, yrityksen brändistä ja imagosta.

Yrityksen hallituksen vastuulla on siis varmistaa yrityksen perusedellytykset toimintaan.

Miltä hallitustyöskentely sitten näyttää tämän hetken Suomessa? Mielestäni mediaa seuraamalla saa kuvan, jossa yrityksen hallitus vastaa yritysten toimintaedellytyksistä kustannuksia madaltamalla, säästämällä ja usein, YT-neuvotteluiden kautta. Luodaanko suomalaisille yrityksille näin parhaat perusedellytykset toimia? Uskallan väittää, että nämä toimenpiteet eivät kanna pitkälle. Eikö parasta riskien hallintaa olisi esimerkiksi uusien kasvumahdollisuuksien etsiminen? Ymmärtämällä ja ennakoimalla asiakasta paremmin? Sitouttamalla asiakasta?

Minulla on ollut työni puolesta mahdollisuus tutustua Customer Advocates On Board Pop up -projektin kartoituksen tuloksiin. Usein näyttää siltä, että yritysten hallitusten tärkein tehtävä on tutustua raportteihin eri aihealueiden tiimoilta. Esimerkiksi yhdessä yrityksessä hallitus saa käsiinsä raportin asiakastyytyväisyydestä kahden vuoden välein. Hetkinen, kahden vuoden välein…? Tässä hetkessä, kun digitaalisuus on mullistanut esimerkiksi ostokäyttäytymisen kokonaan. Missä on yritysten hallitusten dynaamisuus? Voisin kuvitella, että mikäli organisaatioissa ei osata hyödyntää kaikkea sitä dataa mitä asiakkaista kerätään, sitä tuskin osataan käsitellä yritysten hallituksissakaan. Ei ainakaan kartoituksessa esiin nousseen esimerkin näkökulmasta.

Tämän hetkisessä talouden tilanteessa heittäisin pienen Suomemme yritysten hallituksille kysymyksen. Millaisilla tavoilla yrityksen hallitus voi edistää Suomen nousua ylös suosta? Onko hallituksilla halukkuutta muuttua? Muuttaa ensinnäkin omaa toimintaa raporttien lukemisesta aitoon yhteiskehittelyyn esimerkiksi yhdessä prospektiasiakkaiden kanssa? Ja jos hallituksessa ei ole kyvykkyyttä toimia, onko halukkuutta hakea neuvoja, jotta yrityksellä on aidot perusedellytykset toimia parhaalla optimaalisella tavalla asiakasta ymmärtäen ja digitaalisuus huomioiden?

Customer Advocates On Board -kartoituksessa selvisi myös, että hallitusten puheenjohtajista puolet kokevat olevansa muutosjohtajia ja neljännes vastaajista kokevat muutosten tulevan yllätyksenä. Onko kyse muutoshaluttomuudesta vai muutoskyvyttömyydestä? Eikö muutoksen johtaminen olekaan parasta yritysten toimintaedellytysten turvaamista…?

Millaisena sinä yrityksen johtaja näet hallituksen vastuun sinun sparraajanasi? Onko sinulla yrityksen johtajana aitoa yhteiskehittämistä hallituksen jäsenten kanssa?

Vai perustuuko suhde vain sille, että tuotetaan helpot ratkaisut organisaation toimintaedellytysten turvaamiseksi? Siis perinteisesti laittamalla väkeä ulos ja sopeuttamalla?

Millaisen yrityksen hallituksen sinä haluaisit sparraamaan sinua ja turvaamaan yrityksesi toimintaedellytykset?

Odotan innolla kommenttiasi.

Pia Hautamäki

Customer Advocates On Board -vieraskynäilijä
Projektipäällikkö, myynnin tutkija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Email. pia.hautamaki@haaga-helia.fi
Twitter. @piahautamaki