Anne Korkiakosken haastattelu 7.10.2015

Tapasimme Anne Korkiakosken kanssa Onsight Helsinki Oyn neuvottelutiloissa. Keskustelimme Annen kanssa yrityksen hallituksen jäsenille ja puheenjohtajille suunnatun kyselyn tuloksista.

Anne puhui mm. suomalaisten elinkeino elämän rakenteesta: “B2B yritysrakenne erityisesti pienissä ja keskisuurissa valmistavissa yrityksissä on luonteeltaan usein alihankintaa, jolloin on tyypillistä että niissä jopa puhutaan ”päämiehistä” eikä asiakkaista. Tällaisissa yrityksissä isot ja nopeat muutokset asiakasrajapinnassa ovat tyypillisiä – on siis mahdollista, että yritykset eivät pysty ennakoimaan muutosta tarpeeksi ajoissa.”

Kuvassa Anne Korkiakoski ja Tuija Koskimäki. Kameran takana Julia Toivanen.