Pohjois-Suomen Hallituspartnerit 27.10.2015

Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden toiminnanjohtaja Seppo Mustonen avasi seminaarin, jonka aiheena oli ”Asiakaskokemuksesta ja asiakasajattelusta kilpailuetu.”
”Miten asiakasajattelu ohjaa yrityksen hallituksen strategista päätöksentekoa?”
Tähän kysymykseen toimme vastauksia yritysten hallituksen jäsenille ja puheenjohtajille tehdyn kartoituksemme tuloksilla.
Henna Väätäinen, Projant Oy:stä käsitteli omassa puheenvuorossaan aihetta ”Asiakasajattelu yrityksen kehittämisessä.”
Harri Karkkila, Plusbox Yritysvalmennuksesta toi vastauksia kysymykseen ”Miten asiakas tekee valintansa ja miten siihen voidaan vaikuttaa.”
Seminaarissa oli osallistujia yli 70 eri yrityksestä. Tapahtuma järjestettiin Oulun Technopoliksen auditoriossa.
Kuvassa ylhäällä seminaariin osallistujat.
OuluSeppo
Kuvassa Seppo Mustonen, Tuija Koskimäki, Tarja Ilvonen