Tulosesittely 18.12.2015

Mediateko: Teemme elämyksistä mediaa ja mediasta elämyksiä!

Inspiroivan ja mielenkiintoisen keskustelun kävimme tulosesittelyn merkissä Tapio Pankon kanssa. ”Haasteellista on mallintaa ja todentaa mittareiden/lukujen kautta tekemisten syy- ja seuraussuhde.” -mainitsi Tapio, kun keskustelimme hallitusten jäsenille ja puheenjohtajille suunnatun kyselyn tuloksista. Tapio pohti myös ”kuinka määritellään hallituksille selkeämmät vuositason tavoitteet ja mittarit hallitustyöskentelyn onnistumiseen & mittaamiseen.”
Kuvassa Tuija Koskimäki ja Tapio Pankko. Kameran takana Tarja Ilvonen.