Tulosesittely Turussa 25.4.2016

Hallituspartnerit Turun yhdistyksen jäsenkokoukseen, joka pidettiin Liedon Säästöpankin tiloissa 25.4, saimme kutsun tulla kertomaan projektimme tuloksista. Läsnä oli 24 osallistujaa sekä Liedon säästöpankin johtaja. Loistavaa keskustelua ja kokemusten vaihtoa syntyi asiakasajattelun aiheesta. Asiakaskokemuksen mittaaminen, digitalisaation mukanaan tuomat muutokset sekä sosiaalisen median hyödynnettävyys nousivat erityisesti keskusteluun.

Yritysmuotoilu nivoo yhteen erilaiset ja eritasoiset asiakaskokemukset ja –palvelut

Asiakaskokemus ja -palvelu rakentuvat kahden ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta. Taitava myyjä joustaa vuoksemme ja se tuntuu meistä yksilönä hyvältä. Käyttöliittymä on hyvin koodattu ja asiakkaat ovat tyytyväisiä sen toiminnallisuuteen. Aikaansaava johtaja muuttaa oman alueensa mittaristoa, läpimenoajat parantuvat ja saamme palvelumme nopeasti. Hyvän asiakaskokemuksen ja -palvelun syntyä yrityksissä ei voi jättää vain…

Pop-up project reveals the current status of customer orientation in Finnish Boards of Directors

An interesting Pop-up project called ‘Customer Advocates on Board’ is currently ongoing in Finland. The purpose of the project is to boost discussion about the significance of customer experience as a strategic topic for companies, with specific emphasis on its role in Boards of Directors. The project was started by two…

Onko Suomalaisissa yrityksissä osaavaa hallitustyöskentelyä?

Suomi on pulassa ja nostettava suosta yritysten avulla. Suomen hallitus ei pysty tähän yksin. Katse kohdistuu vääjäämättä yritysten hallituksiin. Tein pikaisen googlauksen muistinvirkistykseksi. Mistä yrityksen hallitukset vastaavatkaan? Pikaisesti näyttää siltä, että yrityksen hallitukset ovat vastuussa pääoman pysyvyydestä, voitontuottamisesta sekä johdon huolellisuudesta ja lojaliteetista. Tätä kautta yritysten hallitukset vastaavat myös siis…

Asiakasarvon käsite hallituksen työkalupakkiin!

Kilpailuetu kuluttajamarkkinoilla tarkoittaa sitä, että yritys luo kilpailijoihinsa verrattuna pitkäjänteisesti eniten arvoa asiakkailleen – kokonaisuutena tai jopa kaikissa asiakasarvon ulottuvuuksissa. Se on toki varsinaista kilpailua ajatellen huomioitava, että asiakkaita on monenlaisia ja painotukset arvoulottuvuuksien kesken vaihtelevat. Kilpailuetu näin ollen edellyttää, että yrityksen hallituksen työkalupakista löytyy asiakasarvon käsite. Tällöin hallituksen jäsenet…

slide