Directors on Board

Riitta_Ahlholm Ahlholm Riitta
Riitta on Fountain Parkin toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävien lisäksi Riitta tekee asiakastyötä monipuolisesti sekä yritysasiakkaiden, että julkisen sektorin parissa.
”Hyvän johtamisen edistäminen on mieluinen tehtävä. Ja joukot tuovat siihen viisautensa aina uudella ja ainutlaatuisella tavalla organisaatiosta riippuen.”

 

 

JAH1 Arantola-Hattab Johanna KTT
– Customer Advocates on Board Project Advisor

Asiakkaan palvelukokemuksen asiantuntija, joka on tutkinut aihetta väitöskirjassaan (2013). Johannalla on vahva markkinoinnin ja brändinrakentamisen kokemus yli 20 vuoden ajalta eri teollisuuden aloilta niin kotimaisista kuin kansainvälisistä yrityksistä. Hän on työskennellyt mm. Unileverillä, Fazerilla, TeliaSonerassa ja Iittalassa, ja tällä hetkellä hän tekee töitä yrittäjänä liikkenjohdon konsulttina. Johanna on hallituksen jäsen Workspace Oy:ssä ja Tukikummit-säätiössä. Hänen intohimonsa on asiakkaan palvelukokemuksen jatkuva parantaminen eri kanavissa pala palalta, joka päivä.
Twitter: @JohannaArantola
LinkedIN: fi.linkedin.com/in/johannaarantola

AG1 Gröhn Anne KTM, MBA
Yrittäjä ja konsultti. Intohimona asiakaskokemuksen ja palveluprosessien muotoilu, digitaaliset oivallukset yhdistettynä kyvykkyyteen toimia.
Työkokemus talousjohtajana, kehitysjohtajana, laadun ja riskien parantajana. Kehittäjän sielu.
Twitter @AGrohn
LinkedIN: www.linkedin.com/in/annegrohn

 
BengtHalme2Halme Bengt, KTM,

Asiakaskokemuksesta innostunut vakuutusalan ammattilainen. Mielenkiinnon kohteina mm. asiakaskokemuksen johtamisen ”kivijalka”: mittaamisen ja raportoinnin kokonaisuus. Lähes 30 vuoden kokemus markkinoinnin ja myynnin asiantuntijatehtävistä. 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/bengthalme

 
 
Antti HarjuojaHarjuoja Antti
Renessanssiyrittäjä, joka on rakentamassa ideasta liiketoimintaa työllistymisen ja työllistämisen suoraviivaistamiseksi. Ohessa sparraa yrityksiä merkityksestä ja ymmärretyksi tulemisessa. Asiakkaan ääni painaa nyt ja jatkossa yhä enemmän yritysten arjessa, siksi asiakkaan kuulemisen lisäksi asiakkaan ymmärtäminen on tärkeää. Jatkossa yhä enemmän yritysten pitää keskittyä keskiarvojen sijaan yksilöihin ja aitoon vuorovaikutukseen. En rakenna uraa, rakennan kokemusrikasta elämää, johon on nivoutunut tähän mennessä arvokkaita kokemuksia ja ihmisiä eri aloilta ja maista urheilun, taiteen ja busineksen saralta.
Twitter.com/antti_ha
LinkedIN:fi.linkedin.com/in/anttiharjuoja

 
PiaHHautamäki Pia KTM, HTK
B2B myynnin ammattilainen melkein 20 vuoden ajalta. Kokemusta myös myynnin ja asiakkuuksien johtamisesta ja kannukset valmennus- ja konsultointibisneksestä, itse sekä konsultoiden, valmentaen ja myyden. Nyt luo uraa korkeakoulumaailmassa, tutkijana ja opettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.
Twitter: @PiaHautamaki
LinkedIN:fi.linkedin.com/in/piahautamaki

 

Jouni_Heinonen Heinonen Jouni VTM, toimitusjohtaja Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy.
– Customer Advocates on Board Project Advisor

Jounilla on noin 20 vuoden kokemus asiantuntijaorganisaation johtamisesta ja asiakastyössään hän auttaa yritysjohtoa maineen ja viestinnän strategisissa kysymyksissä. Kansainvälisen johtamisen näkökulma on tullut hänelle tutuksi työskennellessään Burson-Marstellerin EMEA-alueen johtoryhmässä viimeisen neljän vuoden aikana. Jouni johti myös Burson-Marstellerin kansainvälistä muutosviestinnän praktiikkaa parin vuoden ajan. Jouni on julkaissut kolme kirjaa maineenhallinnasta. Hän toimii myös kolmen PK-yrityksen hallituksessa. Twitter @mainemies

MH1 Hyttinen Mikko DI, eMBA, avainalueen vetäjä Sitrassa. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tulevaisuusorganisaatio, joka tekee töitä Suomen kilpailukyvyn ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Mikolla on yli 25 vuoden laaja-alainen kokemus finanssitoimialalta mm. myynnistä, asiakkuuksien ja kanta-asiakasohjelmien kehittämisestä sekä maksamisen ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä.
Twitter @HyttinenMikko

PirkkoJJokinen Pirkko, johdon konsultti, hallituksen puheenjohtaja
Pirkko on perustajaosakas Inspiratio Oy:ssä, joka kehittää asiakkuuskokemuksesta kilpailuetua yrityksille auttamalla yrityksiä syventämään asiakasymmärrystä, lisäämään erottuvuutta kilpailijoista, hankkimaan ja kasvattamaan asiakkuuksia sekä hyödyntämään digitaalisuuden keinoja.
Pirkko on kokenut hallitusammattilainen ja liikkeenjohtaja, jolla on napakka ote myös käytännön työssä. ”Think big, love details, niin saat aikaan erinomaisen asiakkuuskokemuksen ja tuloksen”, hän uskoo.
 

IJ1 Jussila Iiro KTT
– Customer Advocates on Board Project Advisor

Johtamisen ja organisoinnin professori. Iiro on tutkinut asiakasarvoa, yrittäjyyttä, omistajuutta ja hallintoa monista eri näkökulmista. Kiinnostuksen kohteena ovat olleet erityisesti mahdollisuusorientoitunut yrittäjyys eri muodoissaan sekä omistajien rooli ylimmän johdon yrittäjyyden edistäjinä. Iiro toimii aihepiirin puitteissa liikkeenjohdon ja hallinnon konsulttina ja valmentajana. Iirolla on myös omakohtaista kokemusta erilaisista hallintotehtävistä suurissa yrityksissä sekä omistajuudesta ja hallitustyöstä PK-sektorilla. Pelialan yrityksen hallituksen puheenjohtajana Iiro on tottunut siihen, että hallituksen kilpailustrategiset analyysit ja päätökset ovat tiiviisti kytköksissä pelaajien, eli kuluttajien kokemuksiin ja näiden tekijöihin.
Twitter @OTproffa
 
HeliJärvinen Järvinen Heli kansanedustaja, YTM
Yrittäjyyden ja tasa-arvon puolestapuhuja, joka on toiminut itse muun muassa toimitusjohtajana ja päätoimittajana. Pitää kaikessa toiminnassa arvossa suoruutta, läpinäkyvyyttä ja tasapuolisuutta.
-Asiakas ei ehkä aina ole oikeassa, mutta kukaan ei voita mitään osoittaessaan hänen olevan väärässä.
Twitter @heli_jrvinen
LinkedIN:linkedin.com/pub/dir/Heli/Järvinen
 

KKeränenKeränen Krista,PhD in Engineering
Krista työskentelee Laurea-ammattikorkeakoulussa yrittäjyys- ja innovaatiojohtajana sekä vastaa Laurean kansainvälisestä liiketoiminasta. Laureassa työskentelyn lisäksi hän toimii yrittäjänä asiakaskeskeiseen palveluliiketoiminnan konsultointiin keskittyvässä Vision Factory Oy:ssä ja on hallituksen jäsen TechVilla Oy:ssä. Vuonna 2013 hän voitti eurooppalaisessa innovaatiokilpailussa Capacity Building-kategorian pääpalkinnon CoCo-työkalupakilla, joka syntyi osana sekä Laurea CoCo-projektia että hänen Cambridgen yliopistossa tekemäänsä väitöskirjatyötä.

 

RK2 Kiljunen Risto toiminnanjohtaja, varatuomari, eMBA, kauppaneuvos…
Nyt työskentelen Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiössä luonnon ehdoilla. Aikaisemmin olen ollut pitkään Etelä-Karjalan Osuuspankin toimitusjohtajana ja toiminut myös lukuisten yritysten ja säätiöiden hallitusten jäsenenä. Olen ollut perustamassa Etelä-Karjan Hallituspartnerit ry:tä. PK-yritysten menestys ja kasvunkierre ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta. Uskon, että oikea hallitustyöskentely johtaa menestykseen….

 

LeeviK Kokko Leevi Asiakkuuspäällikkö/Head of Audience Insight,
Leevi vastaa Ylen verkko- ja mobiilipalveluiden analytiikasta, raportoinnista ja tutkimuksesta, ja pyrkii työssään tuomaan asiakkaan äänen mukaan kehitysprojekteihin. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus analytiikasta, hakukoneista ja markkinoinnista. Ennen Yleisradiolle siirtymistään Leevi on tehnyt töitä mm. Fonectalla, verkkokauppa-startup Fruugossa, Interaktiivisessa Satamassa ja Soneralla.
Twitter @leevikokko
LinkedIN: fi.linkedin.com/in/leevikokko

 

KK1 Korkiakoski Kari
Futurelab Finlandin perustaja ja toimitusjohtaja Kari Korkiakoski on Suomen johtava asiakaskokemuksen johtamisen ja mittaamisen asiantuntija. Hän on myös Net Promoter Score -sertifioitu asiantuntija. Kari ”syö omaa leipäänsä” ja hyödyntää asiakaskokemuksen ja markkinoinnin välineitä aktiivisesti niin henkilökohtaisesti kuin verkkokauppiaana. Hän on pitänyt omaa asiakaskokemukseen ja markkinointiin liittyvää blogia jo vuodesta 2009. Yhdessä Janne Löytänän kanssa hän on kirjoittanut Asiakkaan aikakausi -kirjan, joka julkaistiin Talentumin kustantamana maaliskuussa 2014. Kari vastaa Talentum Eventsin ”Kuinka rakennat kilpailuetua paremmalla asiakaskokemuksella?” koulutusohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta. Kari käy säännöllisesti puhumassa erilaisissa asiakaskokemukseen, digitalisaatioon ja markkinoinnin murrokseen liittyvissä seminaareissa.
Twitter @karikorkiakoski

KaKo1 Koskela Kai BBA, eMBA.

Kailla on yli 15 vuoden kokemus liiketoiminnan digitalisoinnista ja digitaalisten palvelujen kehittämisestä liiketoiminnan, asiakaskokemuksen, teknologian ja muutosjohtamisen näkökulmista. Kain yhdessä Vesa Ilmarisen kanssa kirjoittama kirja, ”Digitalisaatio – yritysjohdon käsikirja”, julkaistiin elokuussa 2015. Tällä hetkellä Kai on rakentamassa ”digitaalista Säästöpankkia” Säästöpankkiliitossa, jossa hän työskentelee CDO:na (chief digital officer).
Twitter @KaideKoskela
LinkedIn: www.linkedin.com/in/kaikoskela
 

20615-068 Koskimäki Tuija, KTM
Vahva asiakasajattelun, asiakasuskollisuuden ja kanta-asiakasohjelmien asiantuntija. Hän on toiminut pitkään OP Ryhmässä vastaten omistaja-asiakas konseptin, asiakasuskollisuuden, etuohjelmien sekä asiakaskuuntelun kehittämisestä. Toimii Customer Advocates on Board Pop up -projektin omistajana ja on kartoittanut yritysten hallitustyöskentelyä asiakasajattelun näkökulmasta. Hän on käynnistänyt laaja-alaista keskustelua asiakasajattelun merkityksestä yritysten hallituksissa ja julkisesti.

Twitter @tuijakoskimäki
LinkedIn: www.linkedin.com/in/tuija-koskimäki

 
AK1 Käyhkö Arto KTM, VTM, BBA
Myyntijohtaja, Nordkapp Creative yrityksessä, joka on erikoistunut digitaaliseen palvelumuotoiluun ja arvontuotantoon. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisistä kuluttajabrändeistä ja niiden myynnin- ja markkinoinnin johdossa toimimisesta. Arton on työskennellyt mm. Googlella, TeliaSoneralla, Nordeassa ja OP-ryhmässä.
Hän on mm. Suomen Ekonomien, Kaute Säätiön, IAET kassan ja Hekon hallitusten jäsen. Hän on aktiivinen asiakkuuksien arvon puolestapuhuja.
Twitter @ArtoKayhko
ML2 Leno Minna Strategist, Partner, Kaleidoscope Helsinki
Minna Leno rakentaa asiakkailleen kilpailuetua hyvistä asiakaskokemuksista. Minnalla on monipuolinen osaaminen liiketoiminnan strategisesta kehityksestä, ja hän on toiminut myös useissa myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä.
Minna on työskennellyt useilla toimialoilla, media-alalla Classic Radiossa ja MTV:llä, markkinoinnin johtotehtävissä Soneralla, Fonectalla ja Reimalla, sekä liiketoimintavastuussa Iittalalla, Fiskarsilla ja Helsinki Day Spassa.
Hallituskokemusta on kertynyt useista PK-yrityksistä ja Minna toimii myös muutaman yhtiön Advisory Boardissa.
LinkedIN: fi.linkedin.com/in/minnaleno

 

NL1 Lindholm Noora Asiakaskokemuspäällikkö, Insinööri (AMK)
Noora työskentelee Asiakaskokemuspäällikkönä Tamrossa, Suomen johtavassa lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelijalla ja palveluntarjoajalla. Nooralla on vahva 15 vuoden kokemus myynnin ja markkinoinnin tehtävistä sekä erilaisista asiakaskokemuksen, asiakkuudenhallinnan ja digitaalisten palveluiden kehitysprojekteista. Kokemus on kertynyt sekä kotimaisista että kansainvälisistä terveydenhuollon ja biotieteiden alojen yrityksistä. Asiakaskokemus ja sen holistinen kehittäminen läpi kanavien, prosessien ja organisaatiosiilojen on Nooran motivaation lähde.
Twitter @NooraKLindholm

 

DoBTarjaKuva Lähdemäki Tarja Account Director, Valve Group
Tarja toimii asiakkuusjohtajana Valve Group Oy:ssä, joka yhdistää markkinoinnin, viestinnän ja teknologian auttaen yrityksiä luomaan erinomaisia asiakaskokemuksia saumattomasti kanavarajat ylittäen. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta markkinoinnin, myynnin ja asiakastiedolla johtamisen parissa. Asiakaskokemuksen kehittäminen on Tarjalle sydämenasia. Tarja on erityislasten vanhempien vertaistuki- ja edunvalvontayhdistyksen Leijonaemot ry:n perustajajäsen ja toimi sen hallituksen puheenjohtajana vuodet 2005-2013. Tällä hetkellä hän on Uusi Lastensairaala 2017 tukiyhdistyksen hallituksen jäsen.

 

DoBCamillaKuva Magnusson Camilla, FT
Camilla tietää, että maailmanluokan asiakaskokemuksen voi luoda ainoastaan asiakkaita kuuntelemalla. Tämän mahdollistavat muun muassa Camillan johtaman Cembli Oy:n uusi verkkopalvelu paranna.fi, jossa kuluttajat osallistuvat aktiivisesti käyttämiensä palveluiden kehittämiseen, sekä konsulttiyritys Instanssi Oy, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään dataa asiakasymmärryksen lisäämiseksi. Aikaisemmin Camilla on työskennellyt mm. yliopistotutkijana, internet- ja mobiilialan konsulttina sekä strategian ja palvelukehityksen parissa F-Securella ja OP-Pohjolassa. Lisäksi Camilla väitteli filosofian tohtoriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2010 aiheenaan tekstidatan visualisointi strategisen päätöksenteon tukena.
Twitter: @cmagnuss
 

AnttiMakkonen Makkonen Antti
OIkeustieteen lisensiaatti, pankkijuridiikkaan sekä yhtiö- ja osuuskuntaoikeuteen erikoistunut lakimies OP Ryhmässä. Tohtoriopiskelija (OTT) Lapin yliopistossa. Antin erikoistumisalueita ovat corporate governance sekä luotonannon ja velkaantumisen juridiikka. Päivätyönsä ja tutkimuksensa pohjalta hän on perehtynyt yhtiöiden hallintoon liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin sekä pankki- ja kuluttajansuojasääntelyn vaikutuksiin asiakastyöhön. Antilla on lisäksi Master of Laws -tutkinto University of Pennsylvania Law Schoolista Yhdysvalloista, jossa hän on hiljattain toiminut opintojensa jälkeen vierailevana Fulbright-tutkijana.
Twitter: @anttimckonen
LinkedIn: www.linkedin.com/in/anttimckonen

 
Minna Mehtälä 2Mehtälä Minna Toimitusjohtaja, KTM
Minna toimii innovatiivisen tutkimus- ja analytiikkayritys Nepan Suomen toimitusjohtajana. Minnalla on lähes 15 vuoden kokemus markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen parista Suomesta ja ulkomailta (mm. Procter&Gamble, Hartwall, Dagmar). Minna suhtautuu intohimoisesti tiedolla johtamiseen sekä markkinointiosaamisen ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseen suomalaisissa yrityksissä. Päivittäisessä työssään Minna auttaakin yrityksiä tuomaan tutkimuksesta ja datasta tuotetun asiakasnäkemyksen liiketoiminnan keskiöön konkreettisten, liiketoiminnan mittareihin sidottujen ratkaisujen kautta. Vapaa-ajallaan Minna löytyy todennäköisesti lenkkipolulta nauttimassa ulkoilmasta tai tanssisalilta vaativien koreografioiden parista.
LinkedIn: https://fi.linkedin.com/in/minnamehtala
Twitter: @minnamehtala
 

Oinonen_Minna Oinonen Minna DI, viimeistelee väitöskirjaa asiakkaiden osallistamisesta tuotteiden ja palveluiden kehitykseen.

Minna on tutkinut suomalaisten yritysten käytäntöjä asiakkaiden osallistamisesta ja hän on toiminut tutkijana projekteissa, jotka keskittyvät arvon luomiseen yhdessä asiakkaan kanssa erityisesti B2B markkinoilla. Minnan tavoitteena on edistää yritysten asiakaskeskeisyyttä ja saada asiakaskeskeisyys näkymään yrityksen käytännön toiminnassa.
LinkedIN: fi.linkedin.com/pub/dir/Minna/Oinonen

 

DoBKirsiKuva1Paakkari Kirsi, KTM
Kirsi on toimitusjohtajana SMT Oy:ssä, suurimmassa suomalaisessa liikematkatoimistossa, joka keskittyy liikematkoihin, tapahtumiin ja kokouksiin kotimaassa ja maailmalla. SMTläisten intohimona ovat tulokselliset kohtaamiset sekä ainutlaatuinen asiakaspalvelu.
Kirsi on tuloshakuinen muutosjohtaja ja intohimoinen asiakkuuksien kehittäjä ja asiakaskokemuksen puolestapuhuja. Asiakkuusajattelu on ollut johtotähtenä hänen koko työuran ajan. Kirsin toimintatapaan kuuluu myös henkilöstön innostaminen ja haastaminen innovatiiviseen ajatteluun, oli sitten kyse oman yrityksen toiminnasta tai koko toimialan kehittämisestä. Uraa Kirsi on rakentanut lähinnä palvelualoilla myynnissä ja markkinoinnissa, liikkeenjohdon konsultoinnissa sekä liiketoimintayksiköiden johdossa.
Kirsin tuloshakuisuus näkyy myös vapaa-ajalla, sillä hän viihtyy squash- ja tenniskentillä, eikä pelkästään pallottelemassa vaan myös kilpailemassa tenniksen seniorisarjassa.
Twitter @Kpaakkari

 

JP1
Perko Jari, OTK, toimii toimitusjohtajana Asiakkuusmarkkinointiliitossa, 4000 ammattilaisen asiakkuusyhteisössä. Jari työstää päivittäin konsultoiden, kirjoittaen ja luennoiden modernia tietointensiivistä asiakkuusmarkkinointia. Hän on myös vuosia marinoitunut kotimaisessa ja kansainvälisessä pelisääntökeskustelussa ja edunvalvonnassa, erityisesti tietosuojan ja sähköisen markkinoinnin saralla.
Twitter @asiakkuus

 

Sirte_Pihlaja_125x188 Pihlaja Sirte CEO, Customer Experience Optimiser, CCXP

Sirte Pihlaja (Certified Customer Experience Professional) on Suomen ensimmäisen asiakkuuskokemusten suunnittelutoimiston, Shiruten (www.shirute.fi) toimitusjohtaja ja maailmanlaajuisen Customer Experience Professionals Associationin (www.cxpa.fi) toiminnanjohtaja Suomessa. Kansainvälisesti tunnettu alansa huippuasiantuntija, valmentaja, designer ja strategisti neuvoo jo 20 vuoden kokemuksella asiakkuuskokemuksen, myynnin ja brändien kehittämistä isoille kansainvälisille ja kotimaisille yrityksille eri toimialoilla. Hän on kysytty kouluttaja, puhuja, puheenjohtaja ja blogikirjoittaja, joka on totuttu näkemään esiintymässä alan vaikuttajaseminaareissa.
Sirte tuottaa luovia ratkaisuja kokonaisvaltaiseen asiakkuuskokemusten johtamiseen, tutkimiseen, mittaamiseen ja suunnitteluun, asiakaskuunteluun ja maineenhallintaan, tiedolla johtamiseen sekä ratkaisujen konkretisoimiseen palvelumuotoilun keinoin. Shirute auttaa yritysten johtoa ja CX-päättäjiä kehittämään asiakasymmärrystä mm. suositussa Asiakas Ensin -valmennuksessa (www.asiakasensin.fi).
Twitter: @sirteace
LinkedIN: fi.linkedin.com/in/sirte/
 
SatuP1 Pitkämäki Satu
Hallituksen puheenjohtaja, perustaja, coach
Satu on perustanut henkilöstön kehittämisyrityksen Completo Consulting Oy:n vuonna 2004 ja sitä on sitä ennen valmentanut johtamissaan kahdessa muussa yrityksessä. Palvelukokonaisuuksien kehittäminen niin strategisen johtamisen kuin asiakaskokemuksen näkökulmista ovat mm. alueita, joilla Satu asiakkaitaan sparraa. Satu ohjaa myös kansainvälisen tason johtoryhmiä tuloksellisempaan toimintaan kehittäen joryjen sisäistä työskentelyä. Nykyisin Satu vetää myös Completon tytäryhtiötä Extended DISC Italiaa Milanossa.
www.completo.fi
satu.pitkamaki@completo.fi

 
TarjaPitkänen Pitkänen Tarja KTM,
Asiakkaiden tarpeiden kuuntelu on ollut osa Tarjan arkea yli 25 vuoden ajan. Tarjan asiakaskohderyhmä on vaihdellut konsernin sisäisistä asiakkaista suuryrityksiin, mutta peruslähtökohta kaikessa hänen tekemisessäään on sama – mikä on parasta asiakkaalle. Tällä hetkellä Tarja toimii toimitusjohtajana Whynot Grow Oyssä, joka auttaa suomalaisia pk–yrityksiä kasvamaan kansainvälisesti. Tarja on kokenut liiketoiminnan johtaja ja rahoittamisen ammattilainen, jota inspiroi kaikki keskustelu liittyen asiakaslähtöisyyteen.
LinkedIn:fi.linkedin.com/pub/tarja-pitk%C3%A4nen/17/7a5/90b
 

JR1 Ranta Jaakko OTM, Future Board ry:n puheenjohtaja
Toimii hallituksen puheenjohtajana alle 40-vuotiaiden aktiivisten hallituksen jäsenten oppimisyhdistyksessä, Future Boardissa sekä logistiikkapalveluja tarjoavassa Logate Oy:ssä. Päätyönään työskentelee perustamassaan Riskitor Oy:ssä, jonka tarkoituksena on muuttaa lakipalvelu asiakaslähtöisesti liiketoiminnan johtamista paremmin tukevaksi, kääntää juridiikkaa euroiksi ja järjestelmälliseksi riskienhallinnaksi. Toiminut erilaisten yhteisöjen hallituksissa vuodesta 2002.

Twitter: @riskitor
LinkedIN: fi.linkedin.com/in/jaakkoranta

 
TerhikkiRimmanen2Rimmanen Terhikki, KM
Toimii toimitusjohtaja Humap:ssa (Humap Consultation Oy).
Humap on työkulttuurien rakentaja, joka nostaa strategista suorituskykyä uudistamalla toimintakulttuuria. Uudistamisen keskiössä on yhteistyöprosessien kehittäminen, joissa sovelletaan digitaalisia ratkaisuja. Opiskellut kasvatustieteitä ja johtamista Turun yliopistossa, Turun kauppakorkeakoulussa ja KCC:ssa Bedforshiren yliopistossa Englannissa. Tehnyt organisaation kehittämistehtäviä 18 vuoden ajan sekä organisaation sisällä että ulkopuolisena konsulttina. Tällä hetkellä konsultointi keskittyy johdon/johtoryhmän konsultointiin,strategiatyöhön ja strategiseen kehittämiseen.
Twitter @TerhikkiRimman
Linked In: https://www.linkedin.com/in/terhikkirimmanen
 

AR1 Roine Antti DI,
Yrittäjä/toimitusjohtaja Onsight Helsinki yrityksessä, joka on erikoistunut ICT-koulutukseen ja konsultointiin. Antilla on yli 15 vuoden kokemus ICT-alan yrittäjänä toimimisesta.
Twitter @anttiroine

 
 

DoBPekkaKuva Ruuskanen Pekka, toimitusjohtaja, CEO, Partner
Pekka on Feelback Group toimitusjohtaja sekä pääosakas. Feelback Group on valtakunnallinen yritysten ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut täyden palvelun tutkimustalo, jonka palveluksessa työskentelee yhteensä noin 50 ammattilaisen joukkue.

Pekalla on vahva kokemus B&B myynnin ja markkinoinnin johtamisesta yli 25 vuoden ajalta. Kehittämistyöt on ollut saumattomasti osana työuraa. Istuu useammassa PK-yrityksen hallituksessa sekä osin myös niiden osakkaana. Tiedolla johtaminen on intohimon kohde.
 

Tuula Saarela1 Saarela Tuula Executive Coach & Therapist, Ba
Tuulalla on yli 20 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisen konsultoinnista, henkilöstön kehittämisestä ja HR-yksikön johtamisesta. Hän aloitti uransa henkilöstöjohdon konsulttina PricewaterhouseCoopersissa. Vuosina 2000 – 2010 hän oli Nokiassa ja Nokia Siemens Networksissa globaaleissa henkilöstön ja johdon kehittämisrooleissa Suomessa, Meksikossa ja Dubaissa ja sitten lähes 6 vuotta suomalaisten perustaman, kansainvälistyneen IT-yrityksen henkilöstöpäällikkönä. Tuulan oma yritys tarjoaa johdon terapiaa sekä tietoisen johtamisen coachausta ja konsultointia.
Conscious Business practices that take into account all stakeholders are necessary – join the movement!
LinkedIn https://fi.linkedin.com/in/tuula-saarela-37349a5

 

HS1 Saarijärvi Hannu KTT,
Palvelujen ja kaupan professori Tampereen yliopistossa. Tutkimus- ja opetustaustaa vahvasti markkinoinnissa ja nykyisenä mielenkiinnon kohteena palvelujen ja kaupan yhteiskunnallinen rooli, asiakasarvo ja asiakkuuksien johtaminen. Myös palveluliiketoiminta ja palvelulogiikka ovat läheisiä teemoja. Hallitustyöskentelyssä edustaa asiakasnäkökulmaa ja sen sitomista yrityksen strategiaan.
Twitter @HannuSaarijarvi
LinkedIN: fi.linkedin.com/in/hannusaarijarvi

MS2 Silvennoinen Martti TTM,
Hallituksen puheenjohtaja Hallituspartnerit ry, aikaisemmin Tapiola-ryhmässä johtotehtävissä. Myynti, markkinointi, johtaminen, strateginen suunnittelu ja hallitustyöskentely erikoisaloina.
Julkisen sektorin yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden sekä kulttuurilaitostenkin hallitustyöskentelystä kokemusta. Ollut perustamassa Kulttuurikummit ry:tä, jonka tehtävänä kulttuurilaitosten sparraus ja neuvonta liiketaloudellisissa asioissa. Toiminut opetustehtävissä mm. Liikkeenjohdon Instituutissa (LIFIM) sekä markkinoinnin ja johtamisen opetustehtävissä mm. Tampereen yliopistossa.

 

DoBLauraKuva Sorva Laura (KTM, YTM)
Asiakaskokemusten seurantaan erikoistuneen Mezurian toimitusjohtaja ja startup-yrittäjä. Lauralla on monipuolista kokemusta palvelujen järjestämisestä, johtamisesta ja kehittämisestä erityisesti vakuutus-, hyvinvointi- ja kiinteistönvälityspalvelujen aloilta. Vapaa-ajallaan Laura viimeistelee sosiaalivakuutuksen jatko-opintojaan (VTL) ja tutkii, miten asiakasajattelu ohjaa eläkeyhtiön hallituksen strategista päätöksentekoa.
www.linkedin.com/in/laurasorva

 

SVÄ1 Vaajanen-Ärrälä Sari, KTM, HHJ PJ, Toiminnanjohtaja, Hallituspartnerit ry
– Customer Advocates on Board Project Advisor

Hallituspartnereiden toiminnanjohtaja, jolla on yli 20 vuoden yrittäjäkokemus yhdistettynä vankkaan myynti-, markkinointi- ja viestintäosaamiseen. Sari on toiminut perustamansa Innolink Oy:n ja Innolink Reserch Oy:n kasvuyrittäjänä ja myyntijohtajana. Tällä hetkellä Sarin hallitustoimet ovat: Villivisio Oy:n puheenjohtaja, Pirkanmaan Osuuskauppa, KL-Varaosat Oy (Panostaja-konsernin yhtiö), Rastor Oy, Dimex Oy, DiCode Oy sekä puheenjohtajuus Triuvare Oy:ssä. Kaikki yhtiöt ovat täysin eri toimialoilla.
Muissa luottamustehtävissä Sari vaikuttaa mm. Keskuskauppakamarin ja Tampereen kauppakamarin valtuuskunnassa, Tampereen yliopiston alumnineuvostossa sekä Nordean Tampereen alueen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Sari on myös ansioitunut bisnesenkelinä mm. rakentamalla Tampereelle alueellisen bisnesenkeliverkoston, Fiban ry:n (Finnish Business Angels Network).
Twitter @SariVaajanen
LinkedIN fi.linkedin.com/sari-vaajanen-ärrälä

 
EiraVatanen1 Vatanen Eira,KTM, Certified Business Coach, Hyväksytty Hallituksen jäsen kurssilainen (HHJ), etsii uusia haasteita

Eira on ihmisten sekä organisaatioiden kehittäjä, muutosagentti ja coach.

Hänellä on yli 15 vuoden kansainvälinen ja business controllerin kokemus eri toimialoilta, 10 vuoden kokemus startegisesta hankinnasta ja viiden vuoden kokemus organisaation kehitys- ja ICT-puolelta. Hänellä on kokemusta yrityksistä, jotka muuttuneet tuoteyrityksestä palveluyritykseksi. Lisäksi hänellä on kokemusta järjestötoiminnasta. Eira johti vuonna 2010 Espoon nuorkauppakamaria ja toimii tällä hetkellä Suomen Liikemiesyhdistys ry:n hallituksessa sekä on intohimoinen mentor ja coach.

Eira on työskennellyt mm. S-ryhmän useilla eri toimialoilla, Kone Oy:ssä, Nokia Oy:ssä, Microsoft Mobile Oy:ssä, Raisio Chemicals S’poressa.

Luonteeltaan hän on energinen, sisukas ja eteenpäin katsova visionääri. Strategiatyö, johtoryhmän/hallitustyöskentelyn kehittäminen, liiketoiminnan kehittäminen sekä yksilöiden kehittäminen ja täyden potentialin löytäminen tavoitehakuisesti ja mitaten ovat lähellä Eiran sydäntä.

Hallitustyöskentelyyn hän tuo tulevaisuuteen katsovaa otetta, aitoa muutosvoimaa, oppivan organisaation ajattelua sekä fokusta asiakkaisiin, markkinaan ja riskeihin. Käytännössä ne näkyvät mm. strategisten olettamusten kokonaisvaltaisena seurantana, mittaamisena ja muutoksiin reagointina hallituksessa sekä coachaavana otteena eli kysymysten avulla mahdollisuuksien, skenaarioiden ja potentaalin löytämistä. Kun haluat hallitukseesi tai johtoryhmääsi coachin ja muutosagentin, ota yhteyttä Eiraan.
LinkedIn: https://fi.linkedin.com/in/eiravatanen

 

Johanna Vesterinen 250 pxl Vesterinen Johanna, FM
Johanna on XperienceFocus Oy:n perustaja, asiakaskeskeisyyden kouluttaja ja asiantuntija. Hänellä on yli 30 vuoden tausta monipuolisista yrityselämän johto- ja asiantuntijatehtävistä, kokemusta on sekä globaaleista rooleista Nokialta, yksiköiden vetämisestä Kansainvälisen Kaupan Koulutuskeskuksessa FINTRAssa että yhteistyöstä eri kokoisten ja eri aloilla toimivien yritysten ja oppilaitosten kanssa. Vuonna 2014 Johanna on kirjoittanut kirjan ’Committed to Customers – A 5-Step Model for Delivering Great Customer Experiences’ (julkaisija Suomen Liikekirjat; www.committedtocustomers.com) ja aikaisemmin urallaan hän osallistunut yli kymmenen Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa julkaistun oppi- & opaskirjan kirjoittamiseen. Johannan erikoisalaa on asiakaskeskeisten käytäntöjen kehittäminen ja mittaaminen ja hän on sertifioitu Net Promoter Score –asiantuntija.
Twitter:@johinkves
LinkedIN: https://fi.linkedin.com/in/jvesterinen

 
HV1 Väänänen Heikki CEO HappyOrNot
HappyOrNot:n ( www.happy-or-not.com ) perustaja ja toimitusjohtaja. Heikki Väänänen on kokenut sarjayrittäjä. Hän siirtyi pelimaailmasta CEM
markkinaan vuonna 2009 ja on luonut kansainvälisesti menestyneen konkreettisen mittarin CEM toimialalle. HappyOrNot:n analytiikkaa käytetään noin 60 maassa ja lähes 200 miljoonan ihmisen toimesta. Kauppalehti palkitsi vuonna 2015 HappyOrNot:n kasvuyritys-tittelillä. Heikki on Futureboard:n perustaja (http://www.futureboard.org) ja lisäksi hän auttaa yrityksiä hallituspositioiden kautta nopean kasvun tekemiseen ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Twitter @happyornotcom
LinkedIN fi.linkedin.com/in/heikkivaananen

 
AWJ1 Wahlroos-Jaakkola Ann
Annu toimii Picnic yhtiöiden toimitusjohtajana. Luottamustehtävistä hän mm. johtaa Board Professionals in Finland (BPF) yhdistystä (www.boardprofessionals.fi) sekä toimii European Women on Boards’in varapuheenjohtajana (www.europeanwomenonboards.eu).
twitter: #Wahlran
twitter: @BPFry

LinkedIN fi.linkedin.com/pub/ann-wahlroos-jaakkola
 

Webmaster päivittää verkoston nimiä parhaillaan…
Mikäli haluat projektin Directors on Board-verkostoon, ota yhteyttä.
Tervetuloa mukaan!