Pop up -project

What is a Pop up -project?
It is established for a certain forward-looking subject, for a fixed period of time
It has both micro and macro target setting
Main principals are crowdsourcing and networking
The results are delivered to all: the aim is to boost good and positive discussion in order to make changes

Mikä ihmeen Pop up –projekti?
Pop up –projekti on perustettu tiettyyn tarpeeseen, tietylle ajalle
Pop up –projektin toimintaperiaate on joukkoistaminen ja verkostoituminen
Pop up –projektin tuloksia ja tulkintoja jaetaan avoimesti: tavoitteena on synnyttää myönteistä ja eteenpäin katsovaa ”pöhinää” ja sitä kautta muutoksia valitulla alueella

Slogan